Structuur Gentle

In de loop der jaren is Gentle uitgegroeid tot een grote organisatie. Dat vergt ook een moderne structuur die we regelmatig evalueren en bijsturen. Hieronder vind je de verschillende verantwoordelijkheden binnen Gentle.

Bestuur

Het bestuur bestaat voor het seizoen 2016-2017 uit Arne, Kristof, Arthur, Naomi, Annelies en Toon. Zij doen er alles aan om de vlotte werking van Gentle te verzekeren. Arne is onze voorzitter. Charlotte Ohms en Quinten Ouvry blijven als oud-gedienden nog een jaartje in het bestuur om de vlotte overgang van het oude naar nieuwe management verzekeren.

Je kan het bestuur bereiken op gentle.bestuur@gmail.com.

Sportcel

De sportcel bestaat uit de afgevaardigden van alle trainingsgroepen: Torpedo’s: Dante, Fusees: Willemien Van Damme, Rockets: Shauni Marchand, Masters: Chimme, Open: Dante Simoens, Ladies: Ine Lanckriet. Zij denken na over de sportieve structuur van Gentle en ondersteunen de trainers via opleidingen of de terugbetaling ervan. Zij voorzien bovendien de mogelijkheid tot fitnessen en elk team krijgt ook één financiële ondersteuning bij de organisatie van een teamactiviteit. 1 adres: gentle.sportcel@gmail.com.

Financiën

Er is jaarlijks 1 factuur voor je inschrijvingsgeld. Overige facturen (merch, voorgeschoten fee’s e.d.) worden 4 keer per jaar verstuurd.
Gentle betaalt de teamfee’s voor alle Belgische competities (BU(W)IC, BU(W)OC en BBC). Tevens is het mogelijk om een kilometervergoeding te krijgen voor de Belgische competities als je met minstens 3 personen in de auto zit (eco olé olé). 
1 adres: penningmeester.gentle@gmail.com.

Initiaties

Je kan bij Gentle ook terecht voor initiaties frisbee. Sophie Matthys houdt zich hiermee bezig en kan je de nodige informatie bezorgen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Communicatie

De website, nieuwsbrief, Facebook pagina, Twitter account, enz worden beheerd door Annelies. Je kan haar contacteren via gentle.bestuur@gmail.com.

Verzekeringen

De verzekeringspapieren liggen in de lockers en mogen ondertekend worden door trainers en bestuur. De ingevulde papieren moeten binnen 8 dagen doorgestuurd worden naar leden@fros.be
Als je op buitenlands toernooi gaat, moet de kapitein 1 dag op voorhand alle mensen die mee gaan en de locatie van het toernooi doorsturen naar Toon, via gentle.bestuur@gmail.com.
Extra info kan je vinden op de website: http://www.gentlesite.be/drupal/content/verzekeringen

Velden

Indien je een veld of fitnessruimte wilt aanvragen of annuleren, stuur een mailtje naar reservaties.gentle@gmail.com.