Gentle spelerscharter

  1. Ik heb respect voor het trainingsmateriaal van de club.
  2. Uit respect voor de trainer ben ik tijdig aanwezig op de training.
  3. Ik breng mijn trainer op de hoogte wanneer ik niet op training kan zijn.
  4. Materiaal ophalen voor training en terug brengen na training is voor mij geen last.
  5. Ik schrik er niet voor terug om met het team eens iets anders te doen dan frisbee.
  6. Ik vind dat alcohol drinken en rijden niet samen horen.
  7. Op welk niveau ook, spirit of the game blijft het belangrijkste aspect van het spel.
  8. Als lid van Gentle wordt er van mij een bepaald engagement verwacht. Dit engagement uit zich in het mee helpen aan activiteiten (BUOC en G-SPOT) om een taak uit te voeren zoals barshift, sfeerbeheer, enz.